Toegankelijkheidsverklaring
Alkmaar vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van de digitale hulpmiddelen.
Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de toegankelijkheid van deze website.